Droginformation.nu arbetar förebyggande med ungdomar


Alex Breeze från Droginformation.nu föreläser om droger för ungdomar

Den ideella föreningen Droginformation.nu har arbetat i 25 år med att förebygga missbruk av alkohol och droger.

För att kunna göra detta så gör vi insamlingar till detta ändamål. Vi har ett 90-konto på plusgirot – vilket är en säkerhet för er som stödjer eftersom vi då övervakas av Svensk Insamlingskontroll (länk).

Genom åren har vi föreläst om droger för hundratusentals unga och vuxna, i Sverige och utomlands. Vi producerar även utbildningsmaterial och filmer vilka finns på våra hemsidor för nedladdning.

Vi har hundratusentals besök på våra hemsidor varje år och tusentals personer laddar ner vårt kostnadsfria material.

Positivt angående ungas drickande

De senaste undersökningarna från CAN om ungas drogvanor visar att unga dricker mindre alkohol än tidigare. Undersökningar har gjorts sedan 1971 och drickandet bland unga är på den lägsta punkten sedan man började med undersökningarna. Källa: Undersökningar angående ungas drogvanor.

Orsakerna enligt forskarna

Forskarna ser följande som orsaker till det minskade drickandet: De drogförebyggande kampanjer till tonåringar och föräldrar som har gjorts i landet, hälsotrenden samt att datorspel och sociala medier gör att unga umgås på ett nytt sätt utan att alkohol finns med i bilden.

Våra förebyggande drogföreläsningar

Vårt koncept bygger på kommunikation

Vår förebyggande droginformation bygger på kommunikation. Vi arbetar enligt tanken att det skall vara lätt att förstå, inget krångligt vetenskapligt språk och med en kommunikation som når fram till lyssnarna. Alltid på lyssnarnas nivå och verklighet.

Drogföreläsningen skall vara en upplevelse som inspirerar och motiverar lyssnarna samtidigt som drogfakta ges. Informationen om droger i våra föreläsningar, filmer och material är fakta som uppdateras regelbundet blandat med observationer och erfarenheter från livet.

Lycka och mål i livet

Vi lägger också stor vikt vid att stärka ungas självkänsla genom att inspirera dem att fokusera på sina mål i livet. Det gäller att bekräfta dem så att de växer.

En stor bit av drogföreläsningen handlar om lycka och att nå sina mål. Detta avsnitt är mycket uppskattat.

Ambulans-sjuksköterska om droger

Ordlista över Drogord

Grunden i att förstå ett ämne är att man vet vad de olika orden betyder och att man kan använda dem på rätt sätt.

Här nedan har vi satt ihop några vanliga ord som kan vara bra att förstå när det kommer till droger.

Vad är en Drog?

En drog är ett ämne som påverkar kroppen och hur man tänker.

Det finns massor av olika sorters droger: Alkohol, narkotika, tobak, kaffe, dopingmedel, lösningsmedel och vissa läkemedel.

Vad är Narkotika?

Narkotika är olagliga ämnen som påverkar kroppen och hur man tänker.

De kan skapa ett beroendeframkallande och framkalla rus/lyckokänslor.

Det finns många olika sorters narkotika som t.ex: hasch, marijuana, heroin, amfetamin och kokain m.fl.

Vad är Knark?

Knark är ett slangtryck för narkotika.

Vill ni veta mer om olika sorters droger som t.ex cannabis, heroin, alkohol, amfetamin, spice m.fl så kan ni gå in här och läsa och se våra filmer – fakta om alkohol och olika droger.

Vad är Alkohol?

Alkohol är en drog och står för det största missbruket vi har i Sverige.

I Sverige dricks det i genomsnitt ungefär nio liter ren alkohol per person och år. Då har man räknat från 15 år och uppåt. Tidigare så dracks det mycket sprit men detta har övergått till att det dricks mer vin. Källa: CAN

En annan positiv trend är att tonåringar under 2000-talet dricker mindre alkohol – se ovan.

Drogmissbruk och biverkningar av droger

Här kommer lite information kring drogmissbruk och biverkningar från droger.

Vad är ett missbruk?

Att använda något på ett felaktigt och överdrivet sätt vilket påverkar personen och omgivningen dåligt.

Vad är ett beroende?

Att inte kunna kontrollera sitt sug och sina begär.
Man kan inte sluta och vill ha mer och man mår dåligt om man inte får mer.

Vad är biverkningar?

En negativ effekt av t.ex läkemedel eller andra ämnen som inte skall vara där.

Vad är abstinens?

När man mår dåligt för att man slutar med en drog. Vissa droger kan vara mycket svåra att sluta med.

Tablettmissbruk

Ett läkemedelsberoende eller tablettmissbruk innebär att kroppen har vant sig vid läkemedlet. Det gör att när kroppen inte får läkemedlet så mår personen dåligt – detta kallas även abstinens.

Vanliga abstinens av lugnande medel och sömnmedel är: svårt att sova, man mår illa och kan få ångest. Smärtstillande läkemedel kan ge andra abstinenssymptom som t.ex värk i musklerna, sömnsvårigheter och att man blir nedstämd och får diarré. Källa: RFHL

Heroinmissbruk

Bobbi Kristina var heroinmissbrukare

Heroin tillhör gruppen av droger som heter opiater. Dessa droger kommer ifrån opiumvallmon och är väldigt beroendeframkallande. Att sluta med heroin kan vara mycket svårt och jobbigt.

Heroin-missbrukaren kan känna sig sjuk och få gråtattacker. Pulsen ökar, man kan dubbelsyn, diarrér, smärtor i muskler och leder och har svårt att sova m.m.

Vad är nätdroger?

Nätdroger är droger som erbjuds via internet och det kan vara allt från olagliga läkemedel till helt nya ämnen. De kallas också ”internetdroger”.

Faran med dessa droger och ämnen är att man inte vet vad de innehåller – vi såg resultatet av detta för några år sedan då många ungdomar dog av drogen spice här i Sverige.

Läkemedel på internet

Det finns mycket läkemedel som säljs på internet. Vissa av dessa läkemedel har slutat säljas pga biverkningar eller missbruk, men de säljs ändå på vissa ”nätapotek” trots att de inte är godkända läkemedel längre. De säljs då helt utan recept.

Vad säger lagen om narkotikabrott?

Det är olagligt i Sverige att tillverka, sälja, bearbeta, skaffa, flytta och ha narkotika.

Att hjälpa till med kontakten mellan köpare och säljare är också olagligt.

Langning av alkohol

Vad det gäller starköl, sprit och vin så är det olagligt att ge bort, köpa ut eller sälja till personer som är yngre än 20 år – 18 år är gränsen för folköl. Man måste ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol på restaurang.

Langnings-straffet är böter eller så kan det bli fängelse i högst två år, om det är grova brott kan det bli upp till fyra år.

Källa: Se polisens hemsida.

Straff för narkotika-innehav och försäljning

Om man begår narkotikabrott så riskerar man fängelse i upp till 10 år.

Fängelse i upp till 6 månader eller böter riskerar man om man begår narkotikabrott som bedöms som mindre grovt.

Grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott och kan leda till fängelse i lägst 2 och högst 7 år.

Om narkotikabrottet bedöms som väldigt grovt eller om det är en väldigt grov narkotikasmuggling så kan man dömmas till fängelse mellan 6 och 10 år.

Källa: Polisen – straff för narkotika-innehav och försäljning